Praesidium

De Praeses (voorzitter) is het hoofd van de vereniging. Hij/Zij is eindverantwoordelijke voor alle activiteiten georganiseerd door de club, zetelt in de Kringraad en zit de vergaderingen voor. De praeses, vice-praeses en quaestor vormen samen het Hoogpraesidium: het hoogste orgaan binnen het praesidium.

Rik Berens
Praeses

De Vice-Praeses (vicevoorzitter) is de rechterhand van de praeses. Hij/Zij staat de praeses bij in al zijn/haar taken en neemt de verantwoordelijkheden van de praeses over bij afwezigheid. De vice-praeses zetelt ook in de Kringraad om de club mee te vertegenwoordigen.

Arno Diels
Vice-praeses

De Quaestor (penningmeester) is verantwoordelijk voor het financiële gebeuren van de vereniging. Hij/Zij ziet toe op de rekening en alle transacties die gebeuren. Ook op activiteiten is de quaestor eindverantwoordelijke voor de kas en afrekeningen.

Kevin Van Hul
Quaestor

De Ab-Actis (secretaris) ziet toe op het goed verlopen van de innerlijke werking van de vereniging en wijst het praesidium, met name het hoogpraesidium, op haar taken. De Ab-Actis houdt met nauwgezette stiptheid de besluiten van onze vergaderingen bij, en smeedt deze tot gedetailleerde verslagen.

Thijs van Opstal
Ab-Actis

Het is de taak van de Schachtenmeester om de nieuwe lading schachten op te leiden tot goede commilitones. Hij/Zij organiseert de drill, de doop en zetelt in de schachtenbak. Dit gebeurt in samenwerking met de zedenmeester.

Jef Raeves
Schachtenmeester

De Zedenmeester ziet erop toe dat code 37 van het wetboek (zedenfeiten) niet plaatsvinden in de schachtenbak. Hij staat de schachtenmeester bij in zijn taak de schachtenbak op te leiden tot volwaardige commilitones.

Robin Van Alsenoy
Zedenmeester

De Feest staat in voor het mede-organiseren van TD's en het voorzien van inkopen voor activiteiten.

Aaron Van Loon
Feest

De Feest staat in voor het mede-organiseren van TD's en het voorzien van inkopen voor activiteiten.

Pim van Opstal
Feest

De Cantor staat de praeses bij in het voorzitten van cantus. Hij zorgt dat de juiste liederen gezongen worden op de juiste moment en probeert in de mate van het mogelijke verzoeken van de corona in te willigen.

Stijn Mathijssen
Cantor

De Media is verantwoordelijk voor de marketing op sociale media, het onderhouden en updaten van de website.

De ontspanningsmogelijkheden van de hedendaagse student beperken zich uiteraard niet meer tot studentikoze drankgelegenheden en feestjes. Vulcanis verzorgt onder het toeziend oog van deze praesidiumleden een heel gamma aan cultuuractiviteiten, gespreid over het academiejaar.

Christoff Busschots
Media & Cultuur

De taak van een Sport houdt in dat hij/zij een medium is tussen de activiteiten georganiseerd door de UA Sportraad, en de leden van Vulcanis. Hier hoort natuurlijk ook bij dat de sport actief mensen moet ronselen om te komen sporten voor Vulcanis en zo de benodigde punten te verzamelen in de Antwerp Student League (ASL).

Greg De Reys
Sport

De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de praeses zonodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd. Daarnaast verzorgt hij/zij ook een deel van de communicatie tussen Vulcanis en haar leden.

Bieke Peeters
PR

De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de praeses zonodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd. Daarnaast verzorgt hij/zij ook een deel van de communicatie tussen Vulcanis en haar leden.

Margot Duyver
PR

De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de praeses zonodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd. Daarnaast verzorgt hij/zij ook een deel van de communicatie tussen Vulcanis en haar leden.

Thomas Bellis
PR

De Peter & Meter zijn oudgedienden en zij zullen nu het huidig praesidium bijstaan en begeleiden met hun ervaring die ze vroeger hebben opgedaan.

Lennart Zacharski
Peter

De Peter & Meter zijn oudgedienden en zij zullen nu het huidig praesidium bijstaan en begeleiden met hun ervaring die ze vroeger hebben opgedaan.

Maut Moët
Meter